🛑قابل توجه دانشجویان ترم اول🛑

🛑قابل توجه دانشجویان ترم اول🛑

پرینت نهایی کارت ورود به جلسه خود را امروز دوشنبه اول مرداد ساعت ١٧
از 📣سامانه مروارید📣 دریافت کنید.

همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی ست. موبایل و کیف همراه نداشته باشید در صورت ضرورت به مسئول مربوطه در طبقه هم کف تحویل دهید.

بعد از شروع جلسه از ورود متأخرین جلوگیری بعمل می آید.