ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های کاردانی و کارشناسی

ثبت نام پدیرفته شدگان دوره های کاردانی و کارشناسی آغاز شد

علاقه مندان برای پیش ثبت نام به واحد ثبت نام مستقر در اتاق ۱۰۱ مراجعه نمایند .

الف -رشته ها مقطع کاردانی

کاردانی حرفه ای امور گمرک

کاردانی اینترنت و شبکه

کاردانی سیستم های کامپیوتری

کاردانی حرفه ای امور بیمه

کاردانی  مدیریت کسب و کار

کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی

کاردانی  حرفه ای بورس

 

ب – رشته ها مقطع کارشناسی

کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی

کارشناسی  مدیریت کسب وکار

کارشناسی حرفه ای بیمه

کارشناسی حرفه ای حسابداری صنعتی

مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی صفحات وب