پیام تسلیت دکتر ملکی به دانشجویان آتش نشان

اناالله و أنا الیه راجعون واقعه دلخراش فرو ریختن ساختمان پلاسکو گرچه مایه تاسف است اما انچه دل هر ایرانی را فرو
ریخت شهادت غرورافرینان پرسنل خدوم و جان بر کف و بی ادعای مأموران اتشنشانی بود این واقعه تلخ و ضایع سنگین را به همه خاندان داغدار ودانشجویان عزیز به ویژه دانشجویانی که در حرفه ارزشمند و مقدس اتشنشانی مشغول انجام وظیفه هستند تسلیت عرض می نمایم امیدوإرم با عنایت به کاربردی نمودن جمله ارزشمند ( انچه امروز درمان میشود دیروز قابل پیشگیری بود ) از بروز حوادث و تلخی ها جلوگیری نماییم روحشان به وسعت اندوهمان شاد باد.

دکتر حمید ملکی