هشتمین جشنواره ورزش همگانی

دانشگاه جامع علمی کاربردی به اطلاع می رساند هشتمین جشنواره ورزش های همگانی استان تهران در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۳ و ۲۴ اسفندماه طبق جدول ذیل برگزار خواهد شد. خواهشمند است دانشجویان براساس ثبت نام بعمل آمده به پیوست جدول ذیل به زمان و مکان برگزاری مراجعه نماید
برای اطلاعات بیشتر به مسئول دپارتمان ورزشی سرکارخانم دکتر مهدویان مراجعه نمایید
۰۹۳۵۴۲۸۹۷۱۶