نظرسنجی

دانشجویان عزیز:

با سلام

ارزیابی عملکرد یکی از ارکان  مهم کیفیت در هر سازمان  به شمار می آید ، به طوری که این مولفه مهم برای اعتبار بخشی و ارتقاء  کیفیت هر دانشگاه و محیط آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار است . لذا خواهشمند است ، بدون هرگونه سوءگیری شخصی و با در نظر گرفتن وجدان بیدار ، نظر واقع بینانه و هوشمندانه خود را در خصوص همکاران محترم این مرکز آموزشی  اعلام فرمایید. یقین بدانید تعامل دو سویه شما با این مرکز  مشکلات احتمالی را به حداقل رسانده و به بهبود روابط انسانی  ، و همچنین ارتقاء  کیفیت خدمات آموزشی  این مرکز منجر خواهد شد.

پیشاپیش از تعامل و همکاری صمیمانه شما عزیزان در روند بهبود نظام بازخورد و ارزیابی  مرکز آموزشی علوم و فنون علامه طبرسی سپاسگزاریم .

سوالات

  1. پاسخگویی حضوری به دانشجویان ، توام با صبر ، حوصله ،  ادب و احترام
  2. پاسخگویی تلفنی یه دانشجویان ، توام با صبر ، حوصله ،  ادب و احترام
  3. مشاوره به دانشجویان ، توام با صبر ، حوصله ، ادب و احترام
  4. رعایت احترام و تکریم ارباب رجوعان در کلام و در رفتار
  5. اجتناب از رفتار تبعیض آمیز بین دانشجویان
  6. پیگیری مجدانه و صادقانه مشکلات دانشجویان
  7. داشتن پوششی مناسب  با شان و جایگاه محیط آموزشی و فرهنگی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خانم تصدیقی (مدیر دفتر ریاست)

Loading ... Loading ...

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خانم مهندس کتابی (مدیر آموزش)

Loading ... Loading ...

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خانم احمدی

Loading ... Loading ...

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آقای مهندس رجبی (مدیر انفورماتیک)

Loading ... Loading ...

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خانم دکتر اصناوندی (معاونت فرهنگی)

Loading ... Loading ...

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خانم رحمانی (کارشناس آموزش)

Loading ... Loading ...

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خانم تفرشی (کارشناس دانش آموختگان)

Loading ... Loading ...

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

با عرض پوزش، هیچ رأی گیری در حال حاضر وجود ندارد.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خانم مداح (کارشناس آموزش)

Loading ... Loading ...

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

با عرض پوزش، هیچ رأی گیری در حال حاضر وجود ندارد.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خانم جعفری (کارشناس بایگانی)

Loading ... Loading ...

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آقای صنوعی (امور کلاسهای ساختمان شماره 2)

Loading ... Loading ...

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خانم مهندس ملکی (مدیر مالی)

Loading ... Loading ...

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خانم کوشا (کارشناس مالی)

Loading ... Loading ...

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خانم دمیرچی (کارشناس مالی)

Loading ... Loading ...