معاونت آموزش

دانلود رزومه خانم دکتر میر طاهری

 

برای دانلود رزومه خانم دکتر میر طاهری معاونت محترم مرکز علوم و فنون علامه طبرسی لطفا بارکد بالا را اسکن نمایید .

دانلود مصاحبه خانم دکتر میر طاهری در مورد تاثیر عوامل آموزشی و فرهنگی بر دسترسی زنان تحصیل کرده به موقعیت های شغلی و کسب و کسب و کارهای برتر (فصلنامه اقتصادی فرهنگی نقطه بند شماره چهارم، تابستان و پاییز ۱۳۹۶)

🍃✨🌸✨🌼✨🌸✨🍃🍃✨🌸✨🌼✨🌸✨🍃🍃✨🌸✨🌼✨🌸✨🍃🍃✨🌸✨🌼✨🌸✨🍃🍃✨🌸✨🌼✨🌸✨🍃🍃✨🌸✨🌼✨🌸✨🍃🍃✨

دانلود مقاله خانم دکتر میر طاهری در مورد مهارت آموزی و توانمند سازی نیروهای انسانی در نظام آموزشی کشور(فصلنامه اقتصادی فرهنگی نقطه بند شماره ششم، بهار۱۳۹۷)

🍃✨🌸✨🌼✨🌸✨🍃🍃✨🌸✨🌼✨🌸✨🍃🍃✨🌸✨🌼✨🌸✨🍃🍃✨🌸✨🌼✨🌸✨🍃🍃✨🌸✨🌼✨🌸✨

 

 • مشخصات فردی :
نام خانوادگی :    میر طاهری نام : لیلا
نام پدر: میر عماد متولد : ۱۳۴۹
محل صدور: زنجان وضعیت تاهل: متاهل
 • سوابق تحصیلی :

۱ – دیپلم علوم تجربی

۲- لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی( دانش آموخته ممتاز )

۳- کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی (دانش آموخته ممتاز)

۴- دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی از واحد علوم و تحقیقات تهران (رتبه اول پذیرش )

آثار علمی – پژوهشی

مقالات  :

 • بررسی عوامل جامعه شناختی بر دستیابی زنان به مشاغل سطوح بالا مدیریتی در مراکز آموزشی علمی کاربردی شهر تهران ( لیلا میر طاهری – طلیعه خادمیان  بهار ۱۳۸۸ مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی ایران )
 • بررسی حیطه ها و  مولفه های اصلی توسعه و بالندگی اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مقایسه آن با وضع مطلوب ( لیلا میر طاهری – اختر جمالی – حمید رضا آراسته بهار ۱۳۹۴ فصلنامه علمی پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی )
 • تدوین مدل ارتقاِ اخلاق حرفهای اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در بعد آموزش( لیلا میر طاهری – حمید ملکی فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی )
 • تاثیر عوامل آموزشی و فرهنگی بر دسترسی زنان تحصیل کرده به موقعیت های شغلی و کسب و کسب و کارهای برتر (فصلنامه اقتصادی فرهنگی نقطه بند شماره چهارم، تابستان و پاییز ۱۳۹۶)
 • مهارت آموزی و توانمند سازی نیروهای انسانی در نظام آموزشی کشور(فصلنامه اقتصادی فرهنگی نقطه بند شماره ششم، بهار۱۳۹۷)

 

مقاله چاپ شده در نشریه علمی  – پژوهشی مرکز کانادایی علم و پژوهش  تحت عنوان :

 

” Developing a model for professional Ethics of faculty member at the Islamic Azad university in the dimension of education”

Published by Canadian center of science and education ISSN 1913-1844 E-ISSN 1913-1852

Modern Applied science : vol .10 2016

 • هدایت ، راهنمایی و داوری تعداد کثیری از پایان نامه  های مقطع کارشناسی ارشد در حوزه مدیریت

تالیفات :

 • اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی در بعد آموزش با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز علوم و فنون علامه طبرسی تهران انتشارات آکادمیک چاپ اول ۱۳۹۵
 • اخلاق حرفه ای دکتر لیلا میر طاهری ،تهران انتشارات ادیبان روز ۱۳۹۵
 • اخلاق حرفه ای در سازمانها (مفاهیم نظریه ها ،انگاره ها ، مدل ها ،دیدگاهها انتشارات ادبیان روز ۱۳۹۶)
 • چالش های آموزش عالی در هزارۀ سوم آماده چاپ در انتشارات آکادمیک
 • مدل های جهانی آموزش در دانشگاههای علمی – کاربردی آماده چاپ در انتشارات آکادمیک

 

ترجمۀ کتابهای :

 • ” How to be an effective teacher in higher education”

Answers to returners question

ALAN  Mortiboys / open university press

 

 • چگونه می توان معلم تاثیر گذاری در آموزش عالی شد
 • پاسخهایی به سوالات اساتید دانشگاه ( نویسنده :آلان مورتیبا بیز)
 • The second  life in university
 • کتاب زندگی دوم در دانشگاه آماده چاپ در انتشارات آکادمیک
 • Community collage models Globalization and higher education  refer
 • Rosalind latiner Raby .Edward J Valeau Editor
 • مدلهای جهانی آموزش در دانشگاههای علمی کاربردی  ( نویسندگان روزالیند لایتنررابی و ادواردجی ولیو دانشگاه ایالت کالیفرنیا ) آماده چاپ در انتشارات آکادمیک

علائق و گرایشات حرفه ای :

 • ادامه تحقیق و پژوهش در حوزه های  توسعه اخلاق و معنویت در آموزش عالی و توسعۀ فرهنگ کار آفرینی در دانشگاهها با تاکید بر کار آفرینی زنان دانش آموخته مراکز علمی کاربردی

سوابق آموزشی:

مدرس دروس :

 • مبانی سازمان و مدیریت
 • رفتار سازمانی
 • اصول سر پرستی
 • اصول و فنون مذاکره
 • کار آفرینی
 • اخلاق حرفه ای
 • مهارتهای مسئله یای و تصمیم گیری
 • زبان تخصصی مدیریت

سوابق اجرایی:

 • معاون فرهنگی موسسه فرهنگی اشراق اندیشه سال ۸۲ الی ۸۴
 • معاون فرهنگی دانشجویی مؤسسه آموزش عالی علامه طبرسی از سال ۱۳۸۷/  ۱۳۸۴
 • معاون آموزشی مرکز علوم و فنون علامه طبرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال ۱۳۸۷ تاکنون
 • مجری و برگزار کننده در کارگاههای آموزشی ، کار آفرینی و اصول و فنون و روشهای تدریس
 • هیئت رئیسه اولین همایش ملی تربیت بدنی گرایش تربیت اندام در موسسه علوم و فنون علامه طبرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری وزارت ورزش –فدراسیون تخصصی پرورش اندام
 • معاون بین الملل موسسه آموزشی بین المللی پارسیان ۹۰-۸۶
 • عضو شورای آموزشی مرکز علوم و فنون علامه طبرسی از سال ۱۳۹۴ تاکنون
 • عضو شورای راهبردی پژوهشکده زنان دانشگاه در دانشگاه الزهرا ۱۳۹۶
 • مدیر مسئول ماهنامه علمی آموزشی رویش مهارت ۱۳۹۶
 • قائم مقام رئیس مرکز علوم و فنون علامه طبرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی

شرکت در کار گاهها ،همایش ها ،سمینارها و اخذ گواهینا مه های  معتبر حضور

 • شرکت در دوره های پیشرفته ، معتبر و بین المللی زبان انگلیسی و اخذ گواهی نامه معتبر FCE
 • شرکت در کار گاه آموزشی تبین ساختار تشکیلاتی شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص ۱۳۸۸
 • گواهی نامه معتبر حضور در همایش های ملی دانشگاه تهران پیرامون اخلاق حرفه ای در دانشگاهها
 • شرکت در کارگاه آموزشی مهار تهای زندگی بر اساس نظام ارزشی ۱۳۸۵
 • شرکت در کارگاه آموزشی طرح تجاری ( Bp)1387 دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • شرکت در کارگاه آموزشی روش ها و فنون نوین تدریس ۱۳۸۷ در دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • شرکت در کارگاه آموزشی بصیرت جامع ویژه کار شناسان مراکز تهران۱۳۸۸
 • شرکت در کار گاه آموزشی کنترل هیجان و استرس سال ۱۳۸۸
 • شرکت در کارگاه آموزشی تدوین وبازنگری برنامه درسی ۱۳۸۸
 •  شرکت در کارگاه آموزشی شیوه های آموزش صحیح مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان  ونقش آن در کاهش اضطراب )دانشگاه پیام نور سال ۱۳۸۸)
 •  شرکت در کار گاه آموزشی کنترل اضطراب در کودکان پیش فعال( دانشگاه پیام نور سال ۱۳۸۸)
 •  شرکت در کار گاه آموزشی استفاده از راهبردهای تاب آوری در درمـان مشکـلات اضطـرابـی(دانشگاه پیام نور سال ۱۳۸۸)
 •  شرکت در کار گاه آموزشی شیوه های آموزش پیشگیری تشخیص و درمان آزار جنسی کودکان و نوجوانان
 •    (دانشگاه پیام نور سال ۱۳۸۸)
 • شرکت در کار گاه آموزشی مدیریت بازار یابی و تبلیغات  (سال ۱۳۸۸)در دانشگاه صنعتی شریف
 • شرکت در همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان ایران  (سال ۱۳۸۸)
 • شرکت در کارگاه آموزشی کارآفرینی ۱۳۸۹
 •  شرکت در کارگاه آموزشی مهارت های عمومی تدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۱۳۹۲
 • شرکت در کارگاه مقاله نویسی (مقالات ISI و مقالات علمی پژوهشی پژوهشگاه علم و فناوری ایران داک تهران )۱۳۹۳
 •  هیئت رئیسه و عضو برگزار کننده همایش ملی تربیت بدنی گرایش پرورش اندام دانشگاه علمی کاربردی مرکز علامه طبرسی
 •  شرکت در همایش اخلاق حرفه ای در دانشگاه تهران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران
 •  گواهی نامه حضور در کارگاه آموزشی تخصصی معاونین و مدیران آموزش و سرمایه های انسانی سراسر کشور
 •  گواهی حضور در نشست علمی و هم اندیشی اساتیددانشگاه پیام نور استان تهران سال۱۳۹۵
 •  گواهی حضور در نشست علمی و هم اندیشی کارکنان دانشگاه پیام نور البرز سال ۱۳۹۵
 •  گواهینامه شرکت در نشست تخصصی (تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در توسعه کار آفرینی ) سال ۱۳۹۵
 • گواهینامه شهری دوره آموزشی آشنائی با نظام آموزش کارکنان دولت سال ۱۳۹۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + هشت =