صفحه اصلی > معاونت آموزش

معاونت آموزش

سوابق تحصیلی – تحقیقی و اجرایی

 • مشخصات فردی :

 

نام خانوادگی :    میر طاهری                                       نام : لیلا
نام پدر: میر عماد                                                 متولد : ۱۳۴۹ 
محل صدور: زنجان                                                وضعیت تاهل: متاهل   

 

 • سوابق تحصیلی :

 

  ۱ – دیپلم علوم تجربی
۲- لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی( دانش آموخته ممتاز )
۳- کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی (دانش آموخته ممتاز)
۴- دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی از واحد علوم و تحقیقات تهران (رتبه اول پذیرش )

 

 

سوابق تحقیقی

مقالات  :

۱-    مقاله  علمی – پژوهشی با عنوان : بررسی عوامل جامعه شناختی بر دستیابی زنان به مشاغل سطوح بالا مدیریتی در مراکز آموزشی علمی کاربردی شهر تهران  ( لیلا میر طاهری – طلیعه خادمیان  بهار ۱۳۸۸ مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی ایران )

 

۲-    مقاله علمی پژوهشی با عنوان : بررسی حیطه ها و  مولفه های اصلی توسعه و بالندگی اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مقایسه آن با وضع مطلوب ( لیلا میر طاهری – اختر جمالی – حمید رضا آراسته بهار ۱۳۹۴ فصلنامه علمی پژوهشی آموزش و توسعه منابع انسانی )
۳-    مقاله علمی – پژوهشی با عنوان : تدوین مدل ارتقاِ اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشگاه     آزاد اسلامی در بعد آموزش( لیلا میر طاهری – حمید ملکی فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی )

 

 

 

 

مقاله چاپ شده در نشریه علمی  – پژوهشی مرکز کانادایی علم و پژوهش  تحت عنوان :

 

” Developing a model for professional Ethics of faculty member at the Islamic Azad university in the dimension of education”

Published by Canadian center of science and education ISSN 1913-1844 E-ISSN 1913-1852

Modern Applied science : vol .10 2016

 

هدایت ، راهنمایی و داوری  تعداد کثیری از پایان نامه  های مقطع کارشناسی ارشد در حوزه مدیریت

 

تالیفات :

۱-                کتاب اخلاق حرفه ای اعضای هیئت علمی در بعد آموزش با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز علوم و فنون علامه طبرسی تهران انتشارات آکادمیک چاپ  اول ۱۳۹۵
۲-                تالیف کتاب اخلاق حرفه ای تهران انتشارات ادیبان روز  ۱۳۹۵
۳-                اخلاق حرفه ای در  سازمانها انتشارات آکادمیک  ۱۳۹۶
۴-               چالش های آموزش عالی در قرن ۲۱ انتشارات آکادمیک

 

 

ترجمۀ کتابها :

۱-” How to be an effective teacher in higher education”

Answers to returners question

ALAN  Mortiboys / open university press

۲-The second  life in university

۳- Community collage models Globalization and higher education  refer

Rosalind latiner Raby .Edward J Valeau Editor

 

 

 

 

علائق :توسعه تحقیق و پژوهش در حوزه اخلاق و معنویت در آموزش عالی با تایید بر اخلاق حرفه ای در دانشگاهها و سایر مراکز آموزش عالی

 

سوابق آموزشی:

مدرس دروس :

 • مبانی سازمان و مدیریت
 • رفتار سازمانی
 • اصول سر پرستی
 • اصول و فنون مذاکره
 • کار آفرینی
 • اخلاق حرفه ای
 • مهارتهای مسئله یای و تصمیم گیری
 • زبان تخصصی مدیریت

 

 

سابقه اجرایی:

 • معاون فرهنگی موسسه فرهنگی اشراق اندیشه از سال ۸۲ الی ۸۴
 • معاون فرهنگی دانشجویی مؤسسه آموزش عالی علامه طبرسی از سال ۱۳۸۷/  ۱۳۸۴
 • معاون آموزشی مرکز علوم و فنون علامه طبرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال ۱۳۸۷ تاکنون
 • مجری و برگزار کننده در کارگاههای آموزشی ، کار آفرینی و اصول و فنون و روشهای تدریس
 • طراح سوالات آزمون جامع دانشگاه علمی کاربردی در حوزه مدیریت
 • هیئت رئیسه اولین همایش ملی تربیت بدنی گرایش تربیت اندام در موسسه علوم و فنون علامه طبرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری وزارت ورزش –فدراسیون تخصصی پرورش اندام
 • معاون بین الملل موسسه آموزشی بین المللی پارسیان ۹۰-۸۶
 • عضو شورای آموزشی مرکز علوم و فنون علامه طبرسی از سال ۱۳۹۴ تاکنون
 • عضو شورای راهبردی پژوهشکده زنان در دانشگاه الزهرا ۱۳۹۶
 • مدیر مسئول ماهنامه علمی آموزشی رویش مهارت ۱۳۹۶
 • قائم مقام رئیس مرکز علوم و فنون علامه طبرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال ۱۳۹۵ تا کنون

 

 

 

  شرکت در کار گاهها ،همایش ها ،سمینارها و اخذ گواهینامه  معتبر حضور

 1. شرکت در دوره های پیشرفته ، معتبر و بین المللی زبان انگلیسی و اخذ گواهی نامه معتبر FCE
 2. شرکت در کار گاه آموزشی تبین ساختار تشکیلاتی شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص ۱۳۸۸
 3. گواهی نامه معتبر حضور در همایش های ملی دانشگاه تهران پیرامون اخلاق حرفه ای در دانشگاهها
 4. شرکت در کارگاه آموزشی مهار تهای زندگی بر اساس نظام ارزشی ۱۳۸۵
 5. شرکت در کارگاه آموزشی طرح تجاری ( Bp)1387 دانشگاه جامع علمی کاربردی
 6. شرکت در کارگاه آموزشی روش ها و فنون نوین تدریس ۱۳۸۷ در دانشگاه جامع علمی کاربردی
 7. شرکت در کارگاه آموزشی بصیرت جامع ویژه کار شناسان مراکز تهران۱۳۸۸
 8. شرکت در کار گاه آموزشی کنترل هیجان و استرس سال ۱۳۸۸
 9. شرکت در کارگاه آموزشی تدوین وبازنگری برنامه درسی ۱۳۸۸
 10.  شرکت در کارگاه آموزشی شیوه های آموزش صحیح مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان  ونقش آن در کاهش اضطراب )دانشگاه پیام نور سال ۱۳۸۸)
 11.  شرکت در کار گاه آموزشی کنترل اضطراب در کودکان پیش فعال( دانشگاه پیام نور سال ۱۳۸۸)
 12.  شرکت در کار گاه آموزشی استفاده از راهبردهای تاب آوری در درمـان مشکـلات اضطـرابـی(دانشگاه پیام نور سال ۱۳۸۸)
 13. شرکت در کار گاه آموزشی شیوه های آموزش پیشگیری تشخیص و درمان آزار جنسی کودکان و نوجوانان
 14. (دانشگاه پیام نور سال ۱۳۸۸)
 15. شرکت در کار گاه آموزشی مدیریت بازار یابی و تبلیغات  (سال ۱۳۸۸)در دانشگاه صنعتی شریف
 16. شرکت در همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان ایران  (سال ۱۳۸۸)
 17. شرکت در کارگاه آموزشی کارآفرینی ۱۳۸۹
 18. شرکت در کارگاه آموزشی مهارت های عمومی تدریس دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۱۳۹۲
 19. شرکت در کارگاه مقاله نویسی (مقالات ISI و مقالات علمی پژوهشی پژوهشگاه علم و فناوری ایران داک تهران )۱۳۹۳
 20.  هیئت رئیسه و عضو برگزار کننده همایش ملی تربیت بدنی گرایش پرورش اندام دانشگاه علمی کاربردی مرکز علامه طبرسی
 21. شرکت در همایش اخلاق حرفه ای در دانشگاه تهران دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران
 22. گواهی نامه حضور در کارگاه آموزشی تخصصی معاونین و مدیران آموزش و سرمایه های انسانی سراسر کشور
 23. گواهی حضور در نشست علمی و هم اندیشی اساتیددانشگاه پیام نور استان تهران سال۱۳۹۵
 24.  گواهی حضور در نشست علمی و هم اندیشی کارکنان دانشگاه پیام نور البرز سال ۱۳۹۵
 25.  گواهینامه شرکت در نشست تخصصی (تبیین جایگاه اقتصاد مقاومتی در توسعه کار آفرینی ) سال ۱۳۹۵
 26.  گواهینامه دوره آموزشی آشنائی با نظام آموزش کارکنان دولت سال ۱۳۹۵

 

 

دانلود رزومه خانم دکتر میر طاهری

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدتکمیل کردن ستاره دارها اجباری میباشد *

*

چهار × 3 =

bigtheme