قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه و عتبات عالیات

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه و عتبات عالیات

                           مراحل دریافت وام شهریه :

  1. ثبت درخواست وام شهریه با مراجعه به سایت www.sfw.ir  و تشکیل پرونده توسط دانشجو
  2. مراجعه به واحد مالی (سرکار خانم دمرچلی ) جهت تایید وام شهریه
  3. بررسی و تأیید درخواست وام دانشجو توسط دانشگاه

  4. ارسال SMS از صندوق رفاه به دانشجو جهت مراجعه به بانک قرض الحسنه مهر ایران
  5. تکمیل مدارک ضامن در بانک واریز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال کمک هزینه شهریه

مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده در شعب بانک

الف) مدارک متقاضی:

۱- درخواست کتبی و تکمیل فرم ها و قرارداد بانک توسط دانشجو و ضامن در محل شعبه انتخابی
۲- ارائه اصل و کپی، شناسنامه و کارت ملی دانشجو

ب) مدارک ضامن:

۱- ارائه اصل و کپی، شناسنامه و کارت ملی ضامن (مدارک هویتی)
۲- ارائه مدارک هویت شغلی ( تصویر آخرین فیش حقوقی ممهور شده با گواهی کسر از حقوق و ارائه یک فقره چک به وسیله ضامن) برای کارمندان شاغل با ارائه پروانه کسب معتبر مربوط به محل کسب و آخرین قبض آب یا برق یا گاز برای شغل های آزاد

تبصره ۱: در صورتی که ضامن کارمند قراردادی با حداقل ۱ سال سابقه باشند، ارائه پرینت گردش حساب بانکی یا تأییدیه بانک و مهر الزامی است.
تبصره ۲: در صورتی که ضامن دارای مشاغل آزاد باشند، ارائه چک به مبلغ اصل و کارمزد و ارائه پرینت گردش حساب بانکی با تأیدیه و مهر بانک الزامی است.

۳- ارائه مدرک معتبر جهت احراز هویت محل سکونت ضامن از قبیل ( فیش آب یا برق یا گاز به نام متقاضی یا تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه، مبایعه نامه، صلح نامه قطعی محل سکونت )

ج) نکات مهم و قابل توجه:

۱- وام گیرنده و ضامن نبایستی در سیستم بانک دارای بدهی در سرفصل غیرجاری و چک برگشتی باشند.
۲- ارائه اصل مدارک وام گیرنده و ضامن به منظور رؤیت و تطبیق از سوی مسئول تسهیلات شعبه الزامی است.
۳- کلیه امضا اسناد، اوراق بایستی در حضور مسئول مربوطه شعبه انجام و تأیید گردد.

ماده ۴- دانشجویان فاقد شرایط دریافت وام

۱-۴- دانشجو و ضامن که دارای بدهی غیر جاری (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول) و یا چک برگشتی به صندوق یا سیستم بنکی در هر مرحله از دریافت تسهیلات باشند.
۲-۴- دانشجویانی که مشروط و یا به هر دلیل انصراف و یا اخراج از تحصیل شده باشند.
۳-۴- دانشجو خارج از سنوات تحصیلی مجاز باشد.

مهلت ثبت درخواست و مراجعه به دانشگاه جهت وام شهریه فقط تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه می باشد

*ضمناً دانشجویانی که از طریق ستاد عتبات دانشگاهیان به عتبات مشرف شده اند میتوانند با ارائه مستندات از وام عتبات استفاده نمائید . مبلغ وام درصورت متاهل بودن ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ودر صورت تجرد  10.000.000  می باشد

مهلت برای تحویل مدارک وام عتبات فقط تا  15 اسفند ماه می باشد