قابل توجه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

 

آن دسته از دانشجویانی که تیرماه فارغ التحصیل خواهند شد،در اسرع وقت

 جهت تکمیل پرونده به واحد بایگانی مراجعه نمایند .

در غیر این صورت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان امکان پذیر نخواهد بود .

 

( حساب کاربری سامانه مروارید ایشان تا زمان تکمیل پرونده مسدود خواهد بود . )