عضویت در انجمن های علمی مرکز علوم و فنون علامه طبرسی

۲۰۱۵۰۴۱۰۱۱۵۴۰۳۱۳۲

دانشجویان عزیزی که تمایل به ثبت نام در انجمن علمی رشته مدیریت بورس مرکز علوم و فنون علامه طبرسی دارند میتوانند از طریق فرم زیر ثبت نام خود را انجام دهند.

 

نام و نام خانوادگی (الزامی)

شماره دانشجویی (الزامی)

دانشگاه محل تحصیل (الزامی)

مقطع تحصیلی (الزامی)

گروه تحصیلی (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

آدرس ایمیل (الزامی)