اطلاعیه معرفی دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۵

دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظر دارد  ؛ به منظور تقویت روحیه خودباوری ، ایجاد رقابت سالم و شور و نشاط علمی ، کشف استعدادها و تعمیق انگیزه پژوهش ، تشویق به تهذیب و پایبندی به اصول و ارزشهای والای انسانی و اسلامی در میان دانشجویان  نسبت به انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۵ اعم از دوره های پودمانی و ترمی اقدام نماید .

لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا روز سه شنبه  ۲۲ تیرماه ، جهت تکمیل و ارسال مدارک به سرکار خانم تصدیقی در دفتر ریاست مرکز مراجعه نمایند .