دستور العمل ثبت نام ترم مهر ٩٧

دستور العمل ثبت نام ترم مهر ٩٧

ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت شما در ترم جاری خواهشمند است موارد زیر را قبل از ثبت نام مطالعه بفرمایید

١) قبل از شروع ثبت نام بنا به تاریخی که در کانال و سایت اعلام می شود به واحد مالی برای پرداخت علی الحساب مراجعه فرمایید تا در روز ثبت نام با مشکل مواجه نشوید.

٢) واحد ها را طبق چارت پیشنهادی مدیران محترم گروه ( جدول شماره یک)

در سامانه هم آوا اخذ نمایید.

٣) تاریخ ثبت نام قطعی طبق تقویم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به تفکیک نیمسال ورود (سه عدد ابتدای شماره دانشجویی ) متعاقبا اعلام خواهد شد.

۴) بعد از ثبت نام در سامانه هم آوا مبلغ ١۵ درصد جامع را پرداخت و تایید نهایی را بزنید در صورت عدم پرداخت بعد از دو ساعت دروس به صورت خودکار حذف میگردد. بعد از تایید به واحد مالی اطلاع دهید.

۵) اخذ دروس عمومی اجباری نمی باشد ولی پیشنهاد میشود جهت حضور حداقلی در دانشگاه این دروس در ترم تابستان اخذ گردد.

تذکر مهم: دانشجو مجاز است فقط یک درس عمومی را اخذ نماید در غیر این صورت توسط کارشناس مرکز تغییرات لازم اعمال می گردد.

۶) فقط دانشجویان ترم آخر مجاز به اخذ درس کارورزی می باشند.

تذکر مهم ١ : برای دریافت معرفی نامه کارورزی از تاریخ ١٠ مهر الی ١٩ مهر به واحد بایگانی مراجعه نمایید در صورت عدم مراجعه عواقب به عهده شخص دانشجو می باشد.

تذکر مهم ٢: دانشجویانی که در ترم مهر درس کارورزی را اخذ می نمایندطبق ضوابط آموزشی میتوانند به همراه کارورزی ١۴ واحد اخذ نمایند و در صورتی که ترم آخر هستند حداکثر ١٨ واحد به همراه درس کارورزی مجاز به اخذ می باشند.

نکات بسیار مهم در موقع انتخاب واحد در سامانه هم آوا

  • دانشجویانیکه به واحد مالی مراجعه نموده اند و یا از طریق سامانه الکترونیک اقدام به پرداخت شهریه علی الحساب در سامانه مروارید نموده اند می توانند مطابق جدول زمانبندی زیر اقدام به انتخاب واحد در سامانه هم آوا نمایند .
  • بعد از ثبت نام حتما شهریه ۱۵ درصد مربوط به دانشگاه جامع علمی کاربردی را پرداخت نموده و تایید نهایی نمایید . در غیر اینصورت بعد از ۲ ساعت انتخاب واحد شما حذف خواهد شد .
  • جدول زمانبندی انتخاب واحد بر اساس سال ورود می باشد لذا لازم است دانشجویان در روز و موعد مقرر جهت انتخاب واحد به سامانه هم آوا مراجعه نمایند . از طریق سه رقم اول شماره دانشجویی می توانید سال و نیمسال ورود خود را بیابید ، برای مثال ۹۵۱ یعنی ورودی نیمسال اول سال۹۵-۹۶ یا ۹۶۲ نشان دهنده نیم سال دوم سال ۹۶-۹۷ می باشد .
  • دروس پیشنهای بر اساس جدول شماره یک که متعاقبا اعلام می گردد بایتسی اخذ شود . در غیر اینصورت توسط کارشناسان مرکز بررسی وانتخاب واحد حذف خواهد شد ( دروس افتاده را همراه درس پیشنهادی اخذ نمایید )