دستور العمل امتحانات پایان ترم

ضمن عرض سلام و آرزوی توفیق روز افزون شما دانشجویان عزیزو گرامی با توجه به قداست علم و اخلاق در محیط های آموزشی و لزوم رعایت کلیه قوانین , مقررات و ضوابط انضباطی و اخلاقی در امتحانات پایان ترم توجه شما را به موارد ذیل جلب می نمایم.
۱-به همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان , کارت دانشجوئی ,کارت ملی برای کلیه دانشجویان در همه جلسه امتحانی اجباری است.
۲-حضور دانشجو ۳۰ دقیقه قبل از شروع امتحان به منظور ایجاد نظم و هماهنگی ضروری است.
۳-محل استقرار هر دانشجو طبق شماره صندلی که برایشان منظور شده می باشد ,شاهد هر گونه جابجابی و عدم استقرار در جایگاه مشخص شده تخلف می باشد.
۴-آوردن هر گونه کیف ,ماشین حساب(بجز مواردی که مجوز آن در برگه امتحانی درج شده باشد)تلفن همراه(حتی خاموش) هر گونه تجهیزات سمعی , بصری , هرگونه کتاب, یادداشت,جزوه و یا هر گونه برگه ای تحت عنوان پیش نویس ممنوع می باشد.
۵-هر گونه انتقال , مبادله و تعویض برگه پاسخنامه با دانشجویان دیگر و با دانشجویان مجاور تقلب و تخلف در امتحان محسوب می شود.
۶-فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخ نامه خود یا کمک به دیگران و پاسخ گوئی به سوالات تقلب و تخلف محسوب می شود.
۷-طبق ضوابط دانشجو پس از دریافت سوال امتحانی و قبل از امضاء صورت جلسه حضور و غیاب تحت هیچ شرایطی مجاز به ترک جلسه امتحان نمی باشد.( لازم به ذکر است که گرفتن امضاء از دانشجویان توسط فرد مسئول و صرفا صندلی تعیین شده برای هر دانشجو می باشد و اگر چنانچه دانشجو بعد از اتمام امتحان اظهار نماید که صورت جلسه را امضاء ننموده تخلف محسوب شده و برای ایشان در جلسه حضور و غیاب غیبت محسوب می شود.
۸-طبق ضوابط بعد از شروع امتحان حتی اگر یک دانشجو پاسخنامه خود را تحویل داده و جلسه را ترک نماید بعد از خروج ایشان مسئولین برگزاری امتحانات مجاز به پذیرش دانشجوئی که به هر دلیلی دیرتر از زمان شروع امتحان وارد شده نمی باشند و لذا در صورت بروز چنین امری دانشجو هیچ گونه حقی برای شرکت در ازمون ندارد.
۹-پس از شروع امتحان دانشجو مجاز به بیرون رفتن از سالن امتحانات به هر دلیل و بهانه ای نمی باشد (حتی به بهانه استفاده از سرویس بهداشتی)
۱۰-به منظور حفظ و صیانت از حقوق همه اعضاء و ارکان دانشگاه هر گونه رفتار و گفتار توهین آمیز به هر کدام از مسئولین برگزار کننده امتحان و یا ایجاد جو نا آرام در سالن امتحانات (در صورت بروز آن) تخلف جدی انضباطی و اخلاقی محسوب شده و مراتب توسط حراست دانشگاه همچنین ستاد امتحانات به شورای انضباطی مرکز آموزش جهت ارسال به کمیته انضباطی دانشگاه جامع علمی کاربردی گزارش خواهد شد.
توجه: با عنایت به اهمیت رشد و توسعه نظام باز خورد و انتقادات و پیشنهادات در ارتقاء کیفیت و بهبود عملکرد سازمانی , خواهشمند است با انتقادات صادقانه و سازنده خود و همچنین پیشنهادات عالمانه , هوشمندانه و دلسوزانه خود در بهبود عملکرد و کیفیت همه جانبه ( آموزشی, پژوهشی, رفتاری) ما را یاری فرمائید.
۲۴maleki@gmail.com آدرس ایمیل ریاست دانشگاه : جناب آقای دکتر ملکی
۲۴mirtaheri@gmail.com آدرس ایمیل معاونت دانشگاه : سرکار خانم دکتر میر طاهری