درگذشت آقای مهندس محمد حسین باستانی

انالله و اناالیه الراجعون، آقای مهندس محمد حسین باستانی دانشجوی گروه IT دعوت حق را لبیک گفت.

امروز کلاسهای درس سرد و بی روح بود و ناباورانه نظاره گر جای خالی او بودیم ، امروز خانواده علامه طبرسی در غم فراق عزیز سفر کرده در سوگ نشسته است، امید است روح بلند او در جوار حق آرام بگیرد و والدینش طاقت تحمل این مصیبت بزرگ را داشته باشند روحش شاد و یادش گرامی باد . برای شادی زنده یاد فاتحه قرائت فرمایید.