درخشش تیم تیراندازی دختران مرکز علوم و فنون علامه طبرسی

درخشش تیم تیراندازی دختران دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران به عنوان نماینده دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در مسابقات منطقه ۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با شرکت ١١ دانشگاه تراز اول کشور (در استان تهران) برگزار گردید موفق شد در مجموع تیم های شرکت کننده بعد از دانشگاه تهران مقام دوم را کسب کرده و دانشگاه فنی و حرفه ای نیز سوم مسابقات شد