صفحه اصلی > اخبار > دانلود مصاحبه و مقالات دکتر میر لیلا میر طاهری

دانلود مصاحبه و مقالات دکتر میر لیلا میر طاهری

دانشجویان و اساتید گرامی در این بخش می توانید مصاحبه و مقالات خانم دکتر مییر طاهری معاونت محترم مرکز را با مجله وزین نقطه بند دانلود نمایید .

 

دانلود مصاحبه خانم دکتر میر طاهری در باره تاثیر عوامل آموزشی و فرهنگی بر دسترسی زنان تحصیل کرده به موقعیت های شغلی و کسب و کسب و کارهای برتر (فصلنامه اقتصادی فرهنگی نقطه بند شماره چهارم، تابستان و پاییز ۱۳۹۶)

 

دانلود مقاله خانم دکتر میر طاهری در مورد مهارت آموزی و توانمند سازی نیروهای انسانی در نظام آموزشی کشور(فصلنامه اقتصادی فرهنگی نقطه بند شماره ششم، بهار۱۳۹۷)

bigtheme