ثبت نام کاردانی و کارشناسی ورودی های جدید آغاز شد

ضمن تبریک و خیر مقدم جهت ورودی های جدید به اطلاع می رساند هم اکنون ثبت نام پذیرفته شدگان دوره کاردانی و کارشناسی صورت می پذیرد .

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام :

۱- اصل شناسنامه –  سری تصویر از تمام صفحات مطابق با فرمت مرکز

۲-اصل کارت ملی – سری تصویر از پشت و روی کارت مطابق با فرمت مرکز

۳-اصل کارت پایان خدمت –  سری تصویر مطابق فرمت مرکز * (کارتهای جدید فقط روی کارت، کارتهای قدیمی پشت و روی کارت)
اقدام معافیت تحصیلی مقطع پایه برای مشمولین

۴- دوازده  قطعه عکس تمام رخ ۴* ۳) تهیه شده در سال جاری با رعایت کامل شئونات اسلامی و با پشت زمینه سفید)

تذکر : عکس های فوری و پرینت مورد قبول نمی باشد

خواهشمند است در پشت تمام عکسها نام و نام خانوادگی و کد ملی نوشته شود.

اصل مدرک دیپلم و دو سری تصویر آن

توجه: مدارک حتماً می بایست دارای معدل کل باشد. در غیر اینصورت همراه داشتن گواهی فراغت از تحصیل معدل دار الزامی می باشد.

تاییدیه تحصیلی (جهت دریافت تاییدیه تحصیلی به نماینده دفتر پیشخوان مراجعه فرمایید.)

گواهی اشتغال به کار با امضاء و مهر بالاترین مقـام مسـئول، آخـرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد معتبر انجام کار (برای
پذیرفته شدگان شاغل)