صفحه اصلی > تماس با ما

تماس با ما

آدرس : اتوبان جلال آل احمد از شرق به غرب – بلوار جانبازان  ، جنب زیر گذر شهرک آزمایش رو بروی خیابان سرسبز جنوبی ساختمان امام رضا (ع)  دانشگاه علمی کاربردی مرکز علوم و فنون علامه طبرسی

 

۴۴۲۸۰۷۱۳ فرهنگی

۴۴۲۸۰۸۱۱ بایگانی

۴۴۲۸۰۸۱۲ مالی

۴۴۲۸۰۵۷۸ – ۴۴۲۸۰۵۸۴ آموزش

۴۴۲۹۹۴۰۷ فارغ التحصیلان

۴۴٢۶٢۶٢٧ مسئول دفتر ریاست

 

۱- آقای دکتر حمید ملکی : ریاست مرکز

۲-خانم دکتر میر طاهری : معاونت مرکز

۳-خانم تصدیقی : رییس دفتر ریاست

۴- خانم دکتر کتابی : مدیر آموزش

۵- آقای مهندس مهدی رجبی :مدیر مرکز رایانه

۶- آقای مهندس صنوعی : برنامه ریزی و امور کلاسها

۷- آقای محمد حسین مقامی : مسئول بخش فارغ التحصیلان

۸- خانم دکتر اعظم اسناوندی : مسئول امور فرهنگی

۹-خانم مهندس ملکی : مدیر مالی

۱۰- خانم کوشا : کارشناس حسابداری

۱۱- خانم دمیرچلی : کارشناس حسابداری

۱۲- خانم تفرشی : کارشناس حسابداری

۱۳-خانم ضیایی : کارشناس آموزش

۱۴- خانم رحمانی : کارشناس آموزش

۱۵- خانم اله دینی : کارشناس آموزش

۱۶- خانم روشن ضمیر : کارشناس امتحانات

۱۷- خانم بابایی : کارشناس بایگانی

۱۸- خانم احمدی : کارشناس بایگانی

۱۹- خانم محبی : برنامه ریزی و امور کلاسها

۲۰- آقای به روز : مدیر گروه رشته گمرک

۲۱- آقای دکتر جوادی مهران : مدیر گروه رشته مدیریت تجاری سازی

۲۲- خانم دکتر نهضت : مدیر گروه رشته مدیریت کسب و کار

۲۳- آقای دکتر بزرگ زاده : مدیر گروه رشته بورس

۲۴- خانم دکتر مهدویان : مدیر گروه تربیت بدنی

۲۵- خانم دکتر میرزاده : مدیر گروه بیمه

۲۶- آقای گطمیری : مدیر گروه کاردانی حسابداری

۲۷- آقای دکتر اسماعیلی : مدیر گروه کارشناسی حسابداری

۲۸-آقای دکتر امیری : مدیر گروه فناوری و اطلاعات

۲۹- آقای دکتر محمد کیوانی : مدیر انجمن علمی

 

 

bigtheme