تماس با ما

آدرس : اتوبان جلال آل احمد از شرق به غرب – بلوار جانبازان  ، جنب زیر گذر شهرک آزمایش رو بروی خیابان سرسبز جنوبی ساختمان امام رضا (ع)  دانشگاه علمی کاربردی مرکز علوم و فنون علامه طبرسی

کانال دانشگاه : ertebasi@

تلفن سانترال : ۵ -۴۴۲۶۲۰۰۱

۴۴۲۸۰۷۱۳  فرهنگی – داخلی (۱۰۹)

۴۴۲۸۰۸۱۱ بایگانی – داخلی ( ۱۰۵ )

۴۴۲۸۰۸۱۲ مالی – داخلی ( ۱۱۴)

۴۴۲۶۲۰۰۱- ۴۴۲۸۰۵۸۴ آموزش – داخلی ( ۱۰۶)

۴۴۲۹۹۴۰۷ فارغ التحصیلان -داخلی (۱۱۵)

۴۴٢۶٢۶٢٧ مسئول دفتر ریاست – داخلی (۱۰۱)

  ۴۴۲۹۹۴۱۰  مسئول امور کلاس ها – داخلی (۱۰۷)

مسئول رایانه مرکزداخلی ( ۱۰۸)

مسئول امتحانات- داخلی ( ۱۰۴)

نگهبانی – داخلی ( ۱۱۶)

برای اطلاع از شماره های داخلی بارکد بالا را  با دوربین گوشی خود اسکن نمایید .

 

۱- آقای دکتر حمید ملکی : ریاست مرکز

۲-خانم دکتر میر طاهری : معاونت مرکز

۳-خانم تصدیقی : رییس دفتر ریاست

۴- خانم دکتر کتابی : مدیر آموزش

۵- آقای مهندس مهدی رجبی :مدیر مرکز رایانه

۶- آقای مهندس صنوعی : برنامه ریزی و امور کلاسها

۷- خانم تفرشی  : مسئول بخش فارغ التحصیلان

۸- خانم دکتر اعظم اسناوندی : مسئول امور فرهنگی

۹-خانم مهندس ملکی : مدیر مالی

۱۰- خانم کوشا : کارشناس حسابداری

۱۱- خانم دمیرچلی : کارشناس حسابداری

۱۲-خانم رحمانی : کارشناس آموزش

۱۳-خانم روشن ضمیر : کارشناس امتحانات

۱۴- خانم بابایی : کارشناس بایگانی

۱۵- خانم احمدی : کارشناس بایگانی

۱۶- خانم محبی : برنامه ریزی و امور کلاسها

۱۷- آقای به روز : مدیر گروه رشته گمرک

۱۸- آقای دکتر جوادی مهران : مدیر گروه رشته مدیریت تجاری سازی

۱۹- خانم دکتر نهضت : مدیر گروه رشته مدیریت کسب و کار

۲۰- آقای دکتر بزرگ زاده : مدیر گروه رشته بورس

۲۱- خانم  مهدویان : مدیر گروه تربیت بدنی

۲۲- خانم دکتر میرزاده : مدیر گروه بیمه

۲۳- آقای گطمیری : مدیر گروه کاردانی حسابداری

۲۴- آقای دکتر اسماعیلی : مدیر گروه کارشناسی حسابداری

۲۵-آقای دکتر امیری : مدیر گروه فناوری و اطلاعات

۲۶- آقای دکتر محمد کیوانی : مدیر انجمن علمی

برای اطلاع از مشخصات پرسنل بارکد بالا را  با دوربین گوشی خود اسکن نمایید .