صفحه اصلی > اخبار > اخبار پژوهشی و کارآفرینی > برگزاری کارگاه کارآفرینی صنعت بیمه و کار آفرینی

برگزاری کارگاه کارآفرینی صنعت بیمه و کار آفرینی

تصاویر مربوط به کارگاه کار آفرینی صنعت بیمه و کار آفرینی

مدرس : دکتر حمید ملکی

bigtheme