برگزاری کارگاه مشاوره کارآفرینی ( چگونگی نوشتن بیزینس پلن )

کارگاه در بهمن ۱۳۹۶ برگزار گردید مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر ملکی ” کارآفرین برت سال ۹۶ دانشگاه جامع علمی کاربردی” برگزار گردید این کارگاه به صورت پرسش و پاسخ صورت گرفت دوره ای در همین زمینه در سال ۹۷ برگزار خواهد شد.