اطلاعیه پرداخت ۱۵ درصد سهم دانشگاه جامع

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند :

جهت تثبیت واحدهای انتخابی در سامانه هم آوا و پرداخت ۱۵ در صد شهریه دانشگاه جامع به همراه برگه پرینت انتخاب واحد سامانه مروارید به واحد آموزش مراجعه نمایند .

توضیح آنکه در صورت عدم مراجعه و عدم ثبت واحدهای انتخابی در سامانه مروارید از ورود دانشجو به کلاس ممانعت بعمل خواهد آمد . و مسئولیت عدم مراجعه و تکمیل پروسه ثبت نام در سامانه هم آوا به عهده شخص دانشجو است.