اطلاعیه مهم واحد امتحانات

اطلاعیه مهم واحد امتحانات ؛
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات ؛
۱- جهت دریافت کارت و برنامه امتحانی صرفا باید از سامانه مروارید استفاده نمایید .
۲- دریافت کارت امتحان ، ازروز شنبه تاریخ ۱۹ خرداد میسر می باشد .
۳- دانشجویانیکه پرونده ایشان ناقص است ، جهت تکمیل و رفع نواقص پرونده در اسرع وقت به واحد بایگانی مراجعه نمایند در غیر اینصورت امکان دریافت کارت ورود به جلسه امتحان برای ایشان مقدور نخواهد بود و از حضورشان در جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.
۴- برای ورود به سامانه مروارید میتواند از لینک http://46.209.69.51/Dashboard.aspx?param=16E75B76D919957C357267E5975A65E503 استفاده نمایید.
۵- توجه داشته باشید در صورت اجرای اپلیکیشن های وی پی ان بر روی سیستم یا گوشی خود ، قادر به اتصال به سامانه مروارید نخواهید بود.