اطلاعیه مهم ثبت نام ترم مهرماه ۱۳۹۶

طلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه دانشجویان
در هفته جاری حداکثر تا پنج شنبه ١۶ شهریور به واحد مالی جهت پیش ثبت نام ترم مهر ٩۶ مراجعه نمایید.
فایل های ارسالی بعد از این پیام را به طور کامل مطالعه نمایید.
شامل
١- دستورالعمل پیش ثبت نام
٢-جدول زمانبندی پیش ثبت نام
٣- جدول دروس پیشنهادی کاردانی
۴- جدول دروس پیشنهادی کارشناسی

 

دستور العمل پیش ثبت نام مهرماه

جدول انتخاب واحد ۹۶۱

دروس پیشنهادی کارشناسی

دروس پیشنهادی کاردانی