اطلاعیه مسدود بودن سامانه مروارید بدلیل برنامه ریزی امتحانات ترم تابستان

با توجه به برنامه ریزی زمانبندی امتحانات ترم تابستانی ، سامانه مروارید تا روز دوشنبه ۲۹ مرداد ماه مسدود می باشد . کلیه دانشجویانی که در ترم تابستان واحد اخذ نموده اند پس از تاریخ فوق می توانند جهت دریافت کارت آزمون و برنامه زمانبندی امتحانات به سامانه مروارید مراجعه نمایند .