اطلاعیه انتخاب واحد ترم بهمن ماه ۱۳۹۶

اطلاعیه  نحوه ثبت نام ترم بهمن ۱۳۹۶

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام ترم بهمن ماه ۱۳۹۶ رعایت نکات زیر الزامی است

  • انتخاب واحد صرفا از طریق سامانه مروارید صورت می گیرد
  • لازم است کلیه دانشجویان قبل از موعد اعلام شده جهت انتخاب واحد به واحد مالی مراجعه یا از طریق سامانه مروارید اقدام به پرداخت شهریه علی الحساب اعلام شده نمایند.
  • جدول زمان بندی انتخاب واحد به پیوست ارسال می گردد بدیهی است کلیه دانشجویان صرفا باید در زمان مقرر به سامانه مروارید مراجعه و نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند .
  • جدول دروس انتخابی برای ترم بهمن ماه نیز به پیوست ارسال گردیده است لازم است دانشجویان قبل از انتخاب دروس ارائه شده در ترم مورد نظر را بررسی و از روی این جدول انتخاب واحد نمایند.

 

 

جدول انتخاب واحد ۹۶۲

دروس کاردانی

دروس کارشناسی