مشاوره و پیش ثبت نام

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

١- اخرین مدرک تحصیلی ٢- کارت ملی ٣- تصویر شناسنامه ۴-عکس  شش قطعه

رشته های مقطع کاردانی

ردیف نام رشته
۱ کاردانی حرفه ای امور بورس
۲ کاردانی حسابداری صنعتی
۳ کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
۴ کاردانی فنی فناوردی اطلاعات– اینترنت و شبکه های گسترده

 

رشته های مقطع کارشناسی

ردیف نام رشته
۱ کارشناسی حرفه ای امور گمرکی
۲ کارشناسی حرفه ای حسابداری – صنعتی
۳ کاشناسی حرفه ای امور بورس
۴ مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات
۵ مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک
۶ مهندسی فناوری – شبکه های کامپیوتری
۷ مهندسی فناوری کنترل – ابزار دقیق
۸ مدیریت تجاری سازی