آدرس جدید مرکز علوم فنون علامه طبرسی

با وسیله نقلیه : خیابان سازمان آب بلوار سرتیپ آریا فر بالاتر از بزرگراه جلال  آل احمد سمت راست خیابان جانبازان شرقی جنب زیر گذر ساختمان امام رضا (ع )

************************************************************************************************************

بدون وسیله نقلیه  از  انتهای خیابان حاجی پور امیر (بالاتر از خیابان ســازمان آب )تقـاطع جلال آل احمد از طریق پل عابر پیاده اول خیابان جانبازان پشت ساختمان سرای محله شهرداری

شماره های تماس :    ۴۴۲۸۰۵۷۸-۴۴۲۸۰۸۱۲